เราไม่ทิ้งกัน รัฐบาลแจกเงิน 5000 บาท 3 เดือน 15000 บาท

ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน

การลงทะเบียนมาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการ หรือผู้ได้รับผลกระทบ ของการแพร่ระบาดจากไวรัส COVID-19 ซึ่งจะเริ่มลงทะเบียน 18.00 น. วันที่ 28 มี.ค. นี้ โดยกระทรวงการคลังยืนยันว่า พร้อมรองรับสำหรับการเข้าลงทะเบียนพร้อมๆ กัน

คุณสมบัติหลักฐานวิธีรับเงิน
สัญชาติไทย และอายุ 18 ปีขึ้นไป
แรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ
ผู้ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ COVID-19
บัตรประจำตัวประชาชน
ข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลการประกอบอาชีพ
ข้อมูลนายจ้าง (กรณีมีนายจ้าง)
พร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชนกับธนาคารใดก็ได้ที่ท่านมี หรือ
โอนเข้าบัญชีธนาคารใดก็ได้ที่ท่านมี
โดยระบบจะสามารถดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาได้เร็วสุด 7 วันทำการ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลา 18.00 น. เว็บไซต์ https://www.เราไม่ทิ้งกัน.com/ ได้เริ่มเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนแล้ว โดยพบว่า เวลา 17.57 น. รายงานข่าวระบุว่า มีจำนวนผู้ลงลงทะเบียนถึง 2.2 ล้านคน ซึ่งพบว่า หลังจากเปิดให้ลงทะเบียน ไม่สามารถเข้าไปทำรายการได้

อ่าน วิธีการกรอกข้อมูล เราไม่ทิ้งกัน ขอรับเงินเยียวยา 5,000 บาท ง่ายนิดเดียว

ลงทะเบียน