Editors' Picks | บทความใหม่
 • หัวพันธ์กระชายดำ: การหาหัวพันธุ์กระชายดำควรหาตั้งแต่เดือนมกรา จนถึงมีนาคม เก็บไว้ในที่แห้ง อุณภูมิห้องตามปกติ หัวพันธุ์ที่ดีไม่ความมีเชื่อรา เชื่อโรง เช่น โรงรากเน่า เวลาปลูก: กระชายดำเป็นพืชหัวที่อยู่ในดิน ในตระกูลเดียวกับขิง หรือข่า การปลูกกระชายดำที่เหมาะสมคือ เดือนเมษายน และต้นพฤษภาคม ของทุกปี เราต้องเตรียมดิน และเตรียมแปลงปลูกให้พร้อม หลังจากมีฝนตกแล้วก็สามารถทำการปลูกได้เลย   การปลูก: นำหัวพันธุ์ที่เตรียมไว้มาตัดเป็นหัวเล็กๆ หรือเรียกว่าแยกหน่อก็ได้ เตรียมร่องแปลงปลูกดังในรูป   การเก็บเกี่ยว: ไร่ทายาทจะเก็บเกี่ยวกระชายดำในเดือนธันวา มกรา ของทุกปี […]

  ปลูกกระชายดำปี 58

  หัวพันธ์กระชายดำ: การหาหัวพันธุ์กระชายดำควรหาตั้งแต่เดือนมกรา จนถึงมีนาคม เก็บไว้ในที่แห้ง อุณภูมิห้องตามปกติ หัวพันธุ์ที่ดีไม่ความมีเชื่อรา เชื่อโรง เช่น โรงรากเน่า เวลาปลูก: กระชายดำเป็นพืชหัวที่อยู่ในดิน ในตระกูลเดียวกับขิง หรือข่า การปลูกกระชายดำที่เหมาะสมคือ เดือนเมษายน และต้นพฤษภาคม ของทุกปี เราต้องเตรียมดิน และเตรียมแปลงปลูกให้พร้อม หลังจากมีฝนตกแล้วก็สามารถทำการปลูกได้เลย   การปลูก: นำหัวพันธุ์ที่เตรียมไว้มาตัดเป็นหัวเล็กๆ หรือเรียกว่าแยกหน่อก็ได้ เตรียมร่องแปลงปลูกดังในรูป   การเก็บเกี่ยว: ไร่ทายาทจะเก็บเกี่ยวกระชายดำในเดือนธันวา มกรา ของทุกปี […]

  Continue Reading...

 • การใส่ปุ๋ยขิงครั้งที่ 1 หลังจากเราได้ทำการปลูกขิงแล้วประมาณ 45 – 50 วันจะเป็นช่วงเวลาที่ดีในการที่จะใส่ปุ๋ยขิง ปุ๋ยที่ใส่เป็นสุตร 15 – 15 -15 หรือจะเป็น 16 – 8- 8 ก็ได้แล้วแต่ชอบ หรือบางคนอาจจใส่ปุ๋ยยูเรียผสมเข้าไปด้วยในอัตรา 2:1 คือปุ๋ยสูตร 2 ยูเรีย 1 แล้วแต่ความชอบและสถานที่ สิ่งที่ต้องสังเกตคือ ขิงมีใบเลี้ยง 3-5 ใบ ต้นแข็งแรง […]

  ใส่ปุ๋ยขิงครั้งที่ 1

  การใส่ปุ๋ยขิงครั้งที่ 1 หลังจากเราได้ทำการปลูกขิงแล้วประมาณ 45 – 50 วันจะเป็นช่วงเวลาที่ดีในการที่จะใส่ปุ๋ยขิง ปุ๋ยที่ใส่เป็นสุตร 15 – 15 -15 หรือจะเป็น 16 – 8- 8 ก็ได้แล้วแต่ชอบ หรือบางคนอาจจใส่ปุ๋ยยูเรียผสมเข้าไปด้วยในอัตรา 2:1 คือปุ๋ยสูตร 2 ยูเรีย 1 แล้วแต่ความชอบและสถานที่ สิ่งที่ต้องสังเกตคือ ขิงมีใบเลี้ยง 3-5 ใบ ต้นแข็งแรง […]

  Continue Reading...

 • คุณสมบัติทางเคมีและเภสัชกรรมของสารบริสุท­ธิ์จากเหง้ากระชายดำ รางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน

  กระชายดำ วิทยานิพนธ์เกียรติยศ

  คุณสมบัติทางเคมีและเภสัชกรรมของสารบริสุท­ธิ์จากเหง้ากระชายดำ รางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน

  Continue Reading...

 • ไร่ทายาทขอนำเสนอคลิปวิดีโอที่จะช่วยท่านให้รู้ และเข้าใจขั้นตอนการปลูกขิงในพื้นที่ลาดชัน ในแถบภาคเหนือของประเทศไทย สำหรับคลิปวิดีโอนี้ได้จัดทำปี 2557 เป็นขิงของทางไร่ทายาทเองโดยตรง ขอบคุณน้องๆ พี่ๆ ที่ไปช่วยปลูกขิงในวันนั้น และเป็นดาราหน้ากล้องให้ด้วย ขิงที่เก็บเกี่ยวในเดือนสิงหาคม

  คลิปแน่ะนำการปลูกขิง เขาค้อ

  ไร่ทายาทขอนำเสนอคลิปวิดีโอที่จะช่วยท่านให้รู้ และเข้าใจขั้นตอนการปลูกขิงในพื้นที่ลาดชัน ในแถบภาคเหนือของประเทศไทย สำหรับคลิปวิดีโอนี้ได้จัดทำปี 2557 เป็นขิงของทางไร่ทายาทเองโดยตรง ขอบคุณน้องๆ พี่ๆ ที่ไปช่วยปลูกขิงในวันนั้น และเป็นดาราหน้ากล้องให้ด้วย ขิงที่เก็บเกี่ยวในเดือนสิงหาคม

  Continue Reading...

  ติดต่อเรา/contact us

  เขียนชื่อ, อีเมล และเบอร์โทร และคำถามของท่าน เราจะติดต่อกลับไป ขอบคุณครับ

  7 - 1 =