ราคากระชายดำ Archive

 • ปี 2556 นี้กระชายดำเริ่มออกแล้ว ราคาก็ดีด้วยสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกแล้วละก็กำไรงามเหมือนกัน กระชายดำที่ไร่ทายาทก็เริ่มขุดแล้วเหมือนกัน ถ้าต้องการกระชายดำโทรหาได้ครับ กระชายดำปี 2556 ออกแล้ว กระชายดำ ต้องดำอย่างนี้ ดำสนิท สนใจกระชายดำโปรดติดต่อ 089-695-1800 ไร่ทายาท

  กระชายดำหัวสด ปี 2556 ออกแล้ว ราคาดีมาก

  ปี 2556 นี้กระชายดำเริ่มออกแล้ว ราคาก็ดีด้วยสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกแล้วละก็กำไรงามเหมือนกัน กระชายดำที่ไร่ทายาทก็เริ่มขุดแล้วเหมือนกัน ถ้าต้องการกระชายดำโทรหาได้ครับ กระชายดำปี 2556 ออกแล้ว กระชายดำ ต้องดำอย่างนี้ ดำสนิท สนใจกระชายดำโปรดติดต่อ 089-695-1800 ไร่ทายาท

  Continue Reading...

 •   กระชายดำเป็นพืชสมุนไพรที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศเขตร้อนบริเวณตะวันออกเฉียงใต้ พบได้ตามบริเวณป่าดิบร้อนชื้น แหล่งปลูกที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปคือ เขตปลูก บ้านเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นพืชที่ทำรายได้ให้กับผู้ปลูกสูงมากจึงมีการขยายพื้นที่ปลูกไปยังแหล่งอื่นๆ เป็นพืชที่อยู่ในวงศ์ Zingiberaceae เช่นเดียวกับขิงและขมิ้น มีชื่อวิทยาศาสตร์ Kaempferia parviflora กระชายดำแตกต่างจากกระชายทั่วไป (ที่ใช้เป็นเครื่องแกง) คือ กระชายทั่วไปใช้ส่วนที่เป็นราก(tuber) ซึ่งงอกออกมาจากเหง้า (ลำต้นที่อยู่ใต้ดิน) มีกาบใบและใบซ้อนโผล่ขึ้นอยู่เหนือดิน ส่วนกระชายดำมีลำต้นอยู่ใต้ดิน (rhizome)หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าหัว ลักษณะคล้ายขิงหรือขมิ้น แต่มีขนาดเล็กกว่า ใบใหญ่และมีสีเขียวเข้มกว่ากระชายทั่วไป ขนาดใบกว้างประมาณ 7-15 ซม. […]

  กระชายดำ ของดีเมืองไทย

    กระชายดำเป็นพืชสมุนไพรที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศเขตร้อนบริเวณตะวันออกเฉียงใต้ พบได้ตามบริเวณป่าดิบร้อนชื้น แหล่งปลูกที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปคือ เขตปลูก บ้านเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นพืชที่ทำรายได้ให้กับผู้ปลูกสูงมากจึงมีการขยายพื้นที่ปลูกไปยังแหล่งอื่นๆ เป็นพืชที่อยู่ในวงศ์ Zingiberaceae เช่นเดียวกับขิงและขมิ้น มีชื่อวิทยาศาสตร์ Kaempferia parviflora กระชายดำแตกต่างจากกระชายทั่วไป (ที่ใช้เป็นเครื่องแกง) คือ กระชายทั่วไปใช้ส่วนที่เป็นราก(tuber) ซึ่งงอกออกมาจากเหง้า (ลำต้นที่อยู่ใต้ดิน) มีกาบใบและใบซ้อนโผล่ขึ้นอยู่เหนือดิน ส่วนกระชายดำมีลำต้นอยู่ใต้ดิน (rhizome)หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าหัว ลักษณะคล้ายขิงหรือขมิ้น แต่มีขนาดเล็กกว่า ใบใหญ่และมีสีเขียวเข้มกว่ากระชายทั่วไป ขนาดใบกว้างประมาณ 7-15 ซม. […]

  Continue Reading...