ขิงไทย คุณภาพดี จากไร่ทายาท

วันผมเอา video เกี่ยวกับขิงของไร่ทายาทมาให้พวกเราได้ดูกันนะ ขิงเป็นอีกหนึ่งสินค้าที่ทางไร่ทายาทปลูก และจำหน่าย

ขิงปลูกไม่ยาก แต่ต้องการการดูแลรักษาที่ดี