กระชายดำปี 2563 ที่สุดของการขาดแคลน Dry black ginger

ฝนทิ้งช่วงที่ยาวนาน และฝนหมดก่อน

กระชายดำเป็นพืชที่ทางไร่ปลูกทุกๆ ปี ซึงก็เช่นเดียวกันฤดูกาล 2562 ทางไร่ทายาทปลูกทั้งหมด 15 ไร่ ต้องพบกับปัญหาต่างๆ ทั้งปี เช่น ฝนทิ้งช่วง ความแห้งแล้งที่มาเร็ว ฝนหมดไว ทำให้ผลผลิตที่ได้ออกมาไม่ดีมากนักจากปกติ 2500-3000 กิโลกรัมต่อไร่ ลดลงเหลือ 1500 กิโลต่อไร่

ฝนที่ไม่พอส่งผลอะไรบ้างต่อกระชายดำ

ฝนที่ไม่พอทำให้สีของกระชายดำไม่สม่ำเสมอทั้งหัว เมื่อผ่าหัวกระชายดำออกมาดูจะเห็นส่วนเนื้อขาวๆ ของกระชายดำอยู่มาก แทนที่จะเป็นหัวดำ หรือสีดำ หรือม่วงๆ ดำๆ แต่อย่างไรแล้วกลิ่นของกระชายดำก็ยังเหมือนเดิม

ฝนหมดก่อนฤดู

ฝนที่หมดก่อนฤดู คือหยุดตกในเดือนกันยา ตุลา จะส่งผลให้ต้นกระชายดำโตไม่เต็มที่ และต้นล้มไปในที่สุด จะส่งผมให้กระชายดำแก่ไม่เต็มที่ หัวอ่อน ไม่มีสี

ปัจจัยที่ดีต่อกระชายดำมีอะไรบ้าง

Dry black ginger with good quality

 

  1. ดินที่ดี ดินสีดำ หรือดินเหนียวที่คุณภาพดี
  2. ฝนที่ดี คือปริมาณฝนที่ได้เพียงพอต่อการเจิรญเติบโตของกระชายดำ ฝนต้องตกต่อเนื่องไปจนถึงตุลา จะทำให้กระชายดำแก่เต็มที่
  3. ความสูงจากระดับน้ำทะเล ต้องเป็นความสูงที่ 600 เมตรจากระดับน้ำทะเลขึ้นไป ปลูกกระชายดำจะมีคุณภาพสีที่ดำ หรือม่วง และมียาที่จำเป็นดี
  4. การดูแลรักษาที่ดี คือการกำจัดศัตรูพืชของกระชายดำที่ด

ปัจจัยทั้งหมดที่ได้เขียนมาคือปัจจัยที่ทำให้เกิดการขาดแคลนกระชายดำในปี 2563 ซึ่งทางไร่ทายาทก็ได้ผลิตกระชายดำแห้ง 25 ตัน โดยซื้อกระชายดำสดจากกลุ่มเกษตรกรด้วยกัน เพื่อผลิตให้เพียงพอต่อลูกค้า