ว่านชักมดลูก Archive

  • เรื่องโดย โกศล สืบทายาท ไร่ทายาท (Tayat Farm) ข้อมูลจาก: การอ่านข้อมูลในอินเตอร์เน็ต และนำมาเขียนเรียบเรียงใหม่ ว่านชักมดลูก เป็นพืชหัวอยู่ใต้ดิน หรือเหง้า อยู่ในวงศ์ขิง กลุ่มเดียวกับขมิ้นชัน ว่านชักมดลูก 1 ต้นจะประกอบด้วย ว่านชักมดลูกตัวเมีย (Curcuma comosa) และ ว่านชักมดลูกตัวผู้ (Curcuma latifolia) ว่านชักมดลูกตัวเมีย (Curcuma comosa) มีลักษณะหัวกลมรีตามแนวตั้ง หัวใหญ่ ว่านชักมดลูกตัวผู้ […]

    ประโยชน์ของว่านชักมดลูก

    เรื่องโดย โกศล สืบทายาท ไร่ทายาท (Tayat Farm) ข้อมูลจาก: การอ่านข้อมูลในอินเตอร์เน็ต และนำมาเขียนเรียบเรียงใหม่ ว่านชักมดลูก เป็นพืชหัวอยู่ใต้ดิน หรือเหง้า อยู่ในวงศ์ขิง กลุ่มเดียวกับขมิ้นชัน ว่านชักมดลูก 1 ต้นจะประกอบด้วย ว่านชักมดลูกตัวเมีย (Curcuma comosa) และ ว่านชักมดลูกตัวผู้ (Curcuma latifolia) ว่านชักมดลูกตัวเมีย (Curcuma comosa) มีลักษณะหัวกลมรีตามแนวตั้ง หัวใหญ่ ว่านชักมดลูกตัวผู้ […]

    Continue Reading...