แม่ขิง

 

ลูกค้าที่ต้องการสั่งซื้อแม่ขิง สั่งได้ดังนี้

ไร่ทายาท 089-695-1800 Email: saktayat@gmail.com

ID LINE: tayatfarm

อ่านเอาความรู้กันหน่อย สำหรับเรื่องแม่ขิง

แม่ขิง คือ ต้นพันธุ์ขิงที่นำไปปลูก เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตขิง จะขุดแม่ขิงออกมาด้วย แม่ขิงนั้นจะมีรสชาดที่เผ็ดร้อนกว่า ขิงอ่อน และขิงแก่ เพราะแม่ขิงจะมีอายุมากกว่าคือ 2 ปี

 

ขั้นตอนการเก็บเกี่ยวแม่ขิง

1. แม่ขิงจะถูกขุดมาพร้อมกับขิงอ่อน แยกแม่ขิงต่างหาก

2. นำแม่ขิงไปล้างด้วยเครื่องล้างสายฉีดแรงดันสูง เพื่อล้างดิน และทำการตกแต่งขิง

3. บรรจุขิงใส่ถุง 5 กิโลกรัม หรือ 10 กิโล

 

ประโยชน์ของแม่ขิง

1. เพราะความเผ็ดของแม่ขิง จึงนิยมนำมาทำเป็นขิงผง

2. สำหรับนำไปทำน้ำขิง

3. นำปประกอบอาหาร

 

 

แม่ขิง

แม่ขิง

การบรรจุแม่ขิงไว้สำหรับขาย

การบรรจุแม่ขิงไว้สำหรับขาย

About the Author

ชื่อโกศล สืบทายาท ปี 2000-2004 ทำงานบริษัท CMP Communication บริษัทซับคอนเทคของ Telecom Asia ปี 2005-2006 ไปศึกษาดูงานประเทศ New Zealand และเรียนภาษาอังกฤษ ปี 2007-2011 ทำงานมูลนิธิโคกโคสสังคมสังเคราะห์ ปี 2012 - ทำอาชีพเกษตรกร เจ้าของ Tayat Farm