สมุนไพรไทย

1. วานชักมดลูก  กิโลกรัมละ 25 บาท

2. มหาเมฆ  กิโลกรัมละ 25 บาท

3. นางคำ  กิโลกรัมละ 25 บาท

4. ขมิ้นชัน  กิโลกรัมละ 25 บาท

5. ขมิ้นอ้อย  กิโลกรัมละ 25 บาท

6. ไพรเหลือง  กิโลกรัมละ 25 บาท

7. กระชายดำ กิโลกรัมละ 180 บาท

8. เปราะหอม กิโลกรัมละ 35 บาท

***สำหรับโรงงานผลิตยาสมุนไพร

สินค้าสมุนไพรราคาไม่แน่นอน โปรติดต่อที่ไร่ทายาท เพื่อเช็คราคาก่อน

About the Author

ชื่อโกศล สืบทายาท ปี 2000-2004 ทำงานบริษัท CMP Communication บริษัทซับคอนเทคของ Telecom Asia ปี 2005-2006 ไปศึกษาดูงานประเทศ New Zealand และเรียนภาษาอังกฤษ ปี 2007-2011 ทำงานมูลนิธิโคกโคสสังคมสังเคราะห์ ปี 2012 - ทำอาชีพเกษตรกร เจ้าของ Tayat Farm