ขิงแก่ หรือขิง 10 เดือน

 

ลูกค้าที่ต้องการสั่งซื้อขิงแก่ สั่งได้ดังนี้

ไร่ทายาท 089-695-1800 Email: saktayat@gmail.com

ID LINE: tayatfarm

– ทำขิงกล่องส่งออก เรายินดีทำให้ท่าน

อ่านเอาความรู้กันหน่อย สำหรับเรื่องขิงแก่

ขิงที่มีอายุ 10 เดือนขึ้นไป คือการปลูกได้ 10 เดือนพอดีเก็บเกี่ยวในมกราคมของปีถัดไป ขิงแก่จะเก็บเกี่ยวก็ต่อเมือใบขิงนั้นได้ล้มและตายไป จึงจะทำการเก็บเกี่ยวได้ ขิงแก่นี้จะมีรสชาดเผ็ดร้อน เกษตรจะนำมาทำพันธุ์ในการปลูกปีต่อไป หรือว่าจะนำไปเก็บในห้องเย็นเพื่อทำการสั่งออกต่อไปเช่นเดียวกัน

 

ขั้นตอนการเก็บเกี่ยวขิงแก่

1. เก็บขิงในแปลงปลูกใส่ตะกร้า เพื่อความสะดวกในการขนย้าย และความสะอาดในการปนเปื้อน

2. นำขิงไปล้างด้วยเครื่องล้างสายฉีดแรงดันสูง แต่ใช้แรงดันพอประมาณ เพื่อล้างดิน และทำการตกแต่งขิง

3. บรรจุขิงใส่ถุง แล้วนำไปแช่ในห้องเย็นเพื่อเก็บรักษา หรือว่าใส่กล่อง 10 กิโลเพื่อส่งออก

 

ไร่ทายาทมีขิงแก่ประมาณ 100+ ตันต่อปี

ขิงแก่ที่ล้างแล้ว

ขิงแก่ที่ล้างแล้ว พร้อมน้ำเข้าห้องเย็น

About the Author

ชื่อโกศล สืบทายาท ปี 2000-2004 ทำงานบริษัท CMP Communication บริษัทซับคอนเทคของ Telecom Asia ปี 2005-2006 ไปศึกษาดูงานประเทศ New Zealand และเรียนภาษาอังกฤษ ปี 2007-2011 ทำงานมูลนิธิโคกโคสสังคมสังเคราะห์ ปี 2012 - ทำอาชีพเกษตรกร เจ้าของ Tayat Farm