ขิงอ่อน

ลูกค้าที่ต้องการสั่งซื้อขิงอ่อน สั่งได้ดังนี้

ไร่ทายาท 089-695-1800 Email: saktayat@gmail.com

ID LINE: tayatfarm

อ่านเอาความรู้กันหน่อย สำหรับเรื่องขิงอ่อน

 

ขิงอ่อนในประเทศไทยจัดได้ 2 แบบ ดังนี้คือ

1. ขิงอ่อนนอกฤดู คือขิงอ่อนที่ออกช่วงเดือน มิถุนายน – กรกฏาคมของทุกปี คำว่าขิงอ่อนนอกฤดูนี้ คือ เกษตรกรจะเริ่มปลูกในเดือนมกราคมของทุกปี โดยอาศัยการรดน้ำช่วยให้ขิงแตกหน่อ และเติบโตในช่วงของอากาศร้อน

2. ขิงอ่อนในฤดู คือขิงอ่อนที่ออกช่วงเดือน กรกฏาคม – สิงหา – กันยา

 

ขั้นตอนการเก็บเกี่ยวขิงอ่อน

1. เก็บขิงในแปลงปลูกใส่ตะกร้า เพื่อความสะดวกในการขนย้าย และความสะอาดในการปนเปื้อน

2. นำขิงไปล้างด้วยเครื่องล้างสายฉีดแรงดันสูง เพื่อล้างดิน และทำการตกแต่งขิง

3. บรรจุขิงใส่ถุง 5 กิโลกรัม หรือว่าใส่กล่อง 10 กิโลเพื่อส่งออก

 

ไร่ทายาทมีขิงอ่อนประมาณ 100+ ตันต่อปี

การเก็บขิงอ่อนจากเกษตรกร

การเก็บขิงอ่อนจากฟาร์ม ใส่ตะกร้า

ขิงที่เก็บในรูปแบบของตะกร้าจากแปลงปลูก

ขิงอ่อนที่สดใหม่ทุกวันจากไร่ทายาท

ขิงอ่อนที่กำลังล้าง

ขิงอ่อนที่กำลังล้าง แล้วนำไปแต่งเอารากออก

 

About the Author

ชื่อโกศล สืบทายาท ปี 2000-2004 ทำงานบริษัท CMP Communication บริษัทซับคอนเทคของ Telecom Asia ปี 2005-2006 ไปศึกษาดูงานประเทศ New Zealand และเรียนภาษาอังกฤษ ปี 2007-2011 ทำงานมูลนิธิโคกโคสสังคมสังเคราะห์ ปี 2012 - ทำอาชีพเกษตรกร เจ้าของ Tayat Farm