บทความการเกษตร Archive

 • เกิดเป็นคนไทยคงไม่มีใครที่จะไม่ได้ยินคำว่า “เศรษฐกิจพอเพียง ” คำนี้เป็นคำที่ได้นำไปประยุกต์ใช้ในหลากหลายาภาคส่วน หรือในชีวิตประจำวันของแต่ละบุคคล บทบาท งาน และครอบครัว เรามาดูว่าคำนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร และเมื่อใหร่ และอย่างไร คำว่า “เศรษฐกิจพอเพียง ” ได้มีพัฒนาการจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบัน (รัชกาลที่ 9) ดังนี้ “…เศรษฐศาสตร์เป็นวิชาของเศรษฐกิจ การที่ต้องใช้รถไถต้องไปซื้อ เราต้องใช้ต้องหาเงินมาสำหรับซื้อน้ำมันสำหรับรถไถ เวลารถไถเก่าเราต้องยิ่งซ่อมแซม แต่เวลาใช้นั้นเราก็ต้องป้อนน้ำมันให้เป็นอาหาร เสร็จแล้วมันคายควัน ควันเราสูดเข้าไปแล้วก็ปวดหัว ส่วนควายเวลาเราใช้เราก็ต้องป้อนอาหาร ต้องให้หญ้าให้อาหารมันกิน แต่ว่ามันคายออกมา ที่มันคายออกมาก็เป็นปุ๋ย แล้วก็ใช้ได้สำหรับให้ที่ดินของเราไม่เสีย…” พระราชดำรัส เนื่องในพระราชพิธีพืชมงคล […]

  เศรษฐกิจพอเพียง ไม่ใช่แค่ภาคเกษตร

  เกิดเป็นคนไทยคงไม่มีใครที่จะไม่ได้ยินคำว่า “เศรษฐกิจพอเพียง ” คำนี้เป็นคำที่ได้นำไปประยุกต์ใช้ในหลากหลายาภาคส่วน หรือในชีวิตประจำวันของแต่ละบุคคล บทบาท งาน และครอบครัว เรามาดูว่าคำนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร และเมื่อใหร่ และอย่างไร คำว่า “เศรษฐกิจพอเพียง ” ได้มีพัฒนาการจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบัน (รัชกาลที่ 9) ดังนี้ “…เศรษฐศาสตร์เป็นวิชาของเศรษฐกิจ การที่ต้องใช้รถไถต้องไปซื้อ เราต้องใช้ต้องหาเงินมาสำหรับซื้อน้ำมันสำหรับรถไถ เวลารถไถเก่าเราต้องยิ่งซ่อมแซม แต่เวลาใช้นั้นเราก็ต้องป้อนน้ำมันให้เป็นอาหาร เสร็จแล้วมันคายควัน ควันเราสูดเข้าไปแล้วก็ปวดหัว ส่วนควายเวลาเราใช้เราก็ต้องป้อนอาหาร ต้องให้หญ้าให้อาหารมันกิน แต่ว่ามันคายออกมา ที่มันคายออกมาก็เป็นปุ๋ย แล้วก็ใช้ได้สำหรับให้ที่ดินของเราไม่เสีย…” พระราชดำรัส เนื่องในพระราชพิธีพืชมงคล […]

  Continue Reading...

 • วันนี้ผมอยากจะนำเรามาดูภาพการปลูกขิงของไร่ทายาท ประจำปี 2557 1. การขุดร่องขิง จากในภาพพี่เสื้อสีชมพูกำลังขุดร่องขิงที่มีความห่างประมาณ 1 ไม่บรรทัด หรือ 40 เซ็นติเมตร ความลึกก็ประมาณหนึ่งจอบครึ่ง การขุดแบบนี้ควรทำหลังจากที่มีฝนตกแล้วเพราะน้ำฝนจะช่วยทำให้ดินแน่น แล้วการขุดก็จะง่ายขึ้นตามไปด้วย เวลาขุดก็ควรมีกันประมาณ 3-4 คนจะได้ไม่เหนื่อยมาก แล้วจะเห็นว่าขุดได้ไวขึ้น 2. การวางขิงลงในแปลง และความห่าง ขิงที่เรานำมาปลูกจะถูกนำมาว่างไว้ในร่องขิงที่ขุดแล้ว ระยะห่างที่นิยมกันคือประมาณหนึ่งคืบ ซึ่งเป็นเทคนิคที่ใช้ในไร่ทายาท ไม่รู้ว่าที่อื่นทำกันอย่างไร ที่ต้องใส่หนาหรือถี่อย่างนี้เพราะว่า ถ้าหนึ่งต้นไม่ขึ้น อีกหนึ่งต้นจะขึ้นมา แล้วเราดูเหมือนขิงจะหนาในแปลง เหมาะเวลาพ่อค้าเข้ามาซื้อแบบรวมแปลงก็จะทำให้ได้ราคา […]

  ขิง ปลูกกันอย่างไร

  วันนี้ผมอยากจะนำเรามาดูภาพการปลูกขิงของไร่ทายาท ประจำปี 2557 1. การขุดร่องขิง จากในภาพพี่เสื้อสีชมพูกำลังขุดร่องขิงที่มีความห่างประมาณ 1 ไม่บรรทัด หรือ 40 เซ็นติเมตร ความลึกก็ประมาณหนึ่งจอบครึ่ง การขุดแบบนี้ควรทำหลังจากที่มีฝนตกแล้วเพราะน้ำฝนจะช่วยทำให้ดินแน่น แล้วการขุดก็จะง่ายขึ้นตามไปด้วย เวลาขุดก็ควรมีกันประมาณ 3-4 คนจะได้ไม่เหนื่อยมาก แล้วจะเห็นว่าขุดได้ไวขึ้น 2. การวางขิงลงในแปลง และความห่าง ขิงที่เรานำมาปลูกจะถูกนำมาว่างไว้ในร่องขิงที่ขุดแล้ว ระยะห่างที่นิยมกันคือประมาณหนึ่งคืบ ซึ่งเป็นเทคนิคที่ใช้ในไร่ทายาท ไม่รู้ว่าที่อื่นทำกันอย่างไร ที่ต้องใส่หนาหรือถี่อย่างนี้เพราะว่า ถ้าหนึ่งต้นไม่ขึ้น อีกหนึ่งต้นจะขึ้นมา แล้วเราดูเหมือนขิงจะหนาในแปลง เหมาะเวลาพ่อค้าเข้ามาซื้อแบบรวมแปลงก็จะทำให้ได้ราคา […]

  Continue Reading...

 • การปลูกผักทานเองที่บ้าน เป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยคุณแม่บ้านประหยัดในระยะยาว เพราะมีค่าอุปกรณ์ต่างๆ ในช่วงเริ่มต้นอาจจะแพงเหมือนกัน สำคัญสถานที่ต้องอำนวยด้วย การที่จะปลูกผักทานเองต้องศึกษาดูว่าผักอะไรที่จะปลูกได้บ้าง หรือต้องใช้อะไรบ้างในการปลูก การปลูกผักในกระถาง ก็ต้องเตรียมคือ เมล็ดผักที่จะปลูก กระถาง ดิน บัวรดน้ำ ปุ๋ย       สำคัญคือ ผู้ปลูกต้องทำการศึกษาวิธีการปลูก เพื่อจะทำให้การปลูกนั้นประสบความสำเร็จได้ ผักแต่ละชนิดมีอายุ หรือระยะเวลาที่ต่างกันไป    

  ปลูกผักกินเอง คุณก็ทำได้

  การปลูกผักทานเองที่บ้าน เป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยคุณแม่บ้านประหยัดในระยะยาว เพราะมีค่าอุปกรณ์ต่างๆ ในช่วงเริ่มต้นอาจจะแพงเหมือนกัน สำคัญสถานที่ต้องอำนวยด้วย การที่จะปลูกผักทานเองต้องศึกษาดูว่าผักอะไรที่จะปลูกได้บ้าง หรือต้องใช้อะไรบ้างในการปลูก การปลูกผักในกระถาง ก็ต้องเตรียมคือ เมล็ดผักที่จะปลูก กระถาง ดิน บัวรดน้ำ ปุ๋ย       สำคัญคือ ผู้ปลูกต้องทำการศึกษาวิธีการปลูก เพื่อจะทำให้การปลูกนั้นประสบความสำเร็จได้ ผักแต่ละชนิดมีอายุ หรือระยะเวลาที่ต่างกันไป    

  Continue Reading...

 • ในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาเรามักจะได้ยินบ่อยๆ เกี่ยวกับปัญหาระดับประเทศเลยก็คือ ปัญหาจากนโยบายจำนำข้าวของรัฐบาล ซึ่งรัฐไม่มีเงินที่จะให้ชาวนา รัฐต้องทำการกู้จากธนาคาร นายใหญ่เลยก็คือ นายกรัฐมนตรีรักษาการ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่ต้องแบกภาระตรงนี้ จะเห็นได้ว่ามีม๊อบชาวนา ม๊อบ กปปส ที่ออกมาช่วยชาวนา หรือแม้แต่ดารานักร้อง นักแสดงอย่าง โจ และ ก้อง ยังต้องเปิดบัญชีเพื่อช่วยเหลือชาวนากัน วันนี้ประเด็นที่จะชวนกันคิดคือ ทางออกของชาวนาไทย คืออะไร? การจำนำ การประกันราคาเป็นทางออกจริงหรือ เราจะเห็นได้ว่าในปีๆ หนึ่งๆ ประเทศไทยสามารถผลิตข้าวได้ […]

  ทางออกของชาวนาไทย คืออะไร?

  ในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาเรามักจะได้ยินบ่อยๆ เกี่ยวกับปัญหาระดับประเทศเลยก็คือ ปัญหาจากนโยบายจำนำข้าวของรัฐบาล ซึ่งรัฐไม่มีเงินที่จะให้ชาวนา รัฐต้องทำการกู้จากธนาคาร นายใหญ่เลยก็คือ นายกรัฐมนตรีรักษาการ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่ต้องแบกภาระตรงนี้ จะเห็นได้ว่ามีม๊อบชาวนา ม๊อบ กปปส ที่ออกมาช่วยชาวนา หรือแม้แต่ดารานักร้อง นักแสดงอย่าง โจ และ ก้อง ยังต้องเปิดบัญชีเพื่อช่วยเหลือชาวนากัน วันนี้ประเด็นที่จะชวนกันคิดคือ ทางออกของชาวนาไทย คืออะไร? การจำนำ การประกันราคาเป็นทางออกจริงหรือ เราจะเห็นได้ว่าในปีๆ หนึ่งๆ ประเทศไทยสามารถผลิตข้าวได้ […]

  Continue Reading...