เราคือใคร

ไร่ทายาท เป็นไร่เกษตรในพื้นที่สูง ตั้งอยู่ในหมู่ข้านเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นการรวมกลุ่มเกษตรกรในหมู่บ้านเข้าด้วยกัน โดยมุ่งผลิตพืชผลทางการเกษตรที่ได้คุณภาพ มาตราฐาน สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เตรียมความพร้อมที่จะต้อนรับการเปิดประชาคมอาเซียน Asean Economic Community (AEC) ที่ตื่นตัวกันอยู่ในปัจจุบัน

เป้าหมาย

1. ผลิตพืชผลทางการเกษตรที่ได้คุณภาพ มาตราฐาน

2. สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ชาวบ้านเข็กน้อย ให้มีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นในระดับชุมชน

3. เตรียมความพร้อมด้านความรู้ในการเกษตรที่เราจะสามารถแข่งขันได้ใน Asean Economic Community (AEC) ด้วยพืชผลทางการเกษตรของเรา

4. เป็นหน่วยเล็กๆ ที่จะขับเคลื่อนประเทศไทย เรื่องของ ครัวไทย สู่ครัวโลก

5. เป็นผู้ผลิตที่ดี มอบสิ่งที่ดีให้ผู้ซื้อ ทั้งใน และต่างประเทศ

 

เพราะเราเข้าใจว่าการที่เราสามารถผลิตพืชผลที่ได้คุณภาพ มาตราฐาน ที่เรียกว่า Good Agricultural Practice (GAP) และมีโรงแพ็กพืชผลทางการเกษตรที่ได้มาตราฐาน Good Manufacturing Practice (GMP) จะทำให้เรามีโอกาศที่ดีในการขายสินค้าทางการเกษตร หรือพืชผลที่เราสามารถผลิตได้ในแต่ละปี

เพราะเราเข้าใจว่าชุมชนต้องอยู่ด้วยกัน ชุมชนของเราต้องเติบโตไปในอนาคต ชาวบ้านเข็กน้อย เราเป็นเกษตกร ลูกหลานต้องได้รับการศึกษาที่ดี ดังนั้นเศรษฐกิจที่ดีระดับชุมชนเป็นสิ่งที่เราต้องการเช่นเดียวกัน เราต้องช่วยกัน รวมใจกันพัฒนาเข็กน้อย ชุมชนของเรา

เพราะเรารู้ว่า Asean Economic Community (AEC) ที่จะเปิดตัวขึ้นนั้น เราต้องต่อสู้ ไม่ใช่เพื่อนบ้านของเรา แต่ตัวเราเองต่างหาก เราจะอยู่ในสังคมใหญ่นี้อย่างไร ถ้าเราไม่ศึกษา ไม่ปรับตัว เราก็ตาย เมื่อเราตายไม่สามารถแข่งขันได้ รัฐ ก็จะขาดโอกาศในการแข่งขันด้วยเช่นเดียวกัน

เพราะเรารู้ว่า ประเทศไทยนี้อยู่ได้จากทุกหน่วยเล็กๆ รวมกัน ดังนั้นทุกหน่อยต้องทำหน้าที่ของตนเอง เราเป็นเกษตรกรพร้อมจะขับเคลื่อนประเทศนี้ด้วยนโยบายของรัฐที่ว่า ครัวไทย สู่ครัวโลก

เพราะเรารู้ว่า ผู้ซื้อจากทั่วโลกจะมาในประเทศนี้ สิ่งที่เราทำได้คือ เตรียมพืชผลทางการเกษตรของเราให้ดี มีคุณภาพ มาตราฐาน แล้วเราจะตอบคำถามของผู้ซื้อได้

 

สินค้าของไร่ทายาทมีดังนี้

พืช : ขิง ข้าวเหนียวดำ ยางพารา  แก่นตะวัน กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก หัวใชเท้า

ผลไม้ : อาโวคาโด้ เสาวรส

สัตว์: วัว ไก่กระดูกดำ

สมุนไพร: กระชายดำ ไพลเหลือง ว่านชักมดลูก ว่านนางคำ มหาเมฆ เปราะหอม ขมิ้นชัน ขมิ้นอ่อย ขมิ้นขึ้น สมุนไพรอื่นๆ

About the Author

ชื่อโกศล สืบทายาท ปี 2000-2004 ทำงานบริษัท CMP Communication บริษัทซับคอนเทคของ Telecom Asia ปี 2005-2006 ไปศึกษาดูงานประเทศ New Zealand และเรียนภาษาอังกฤษ ปี 2007-2011 ทำงานมูลนิธิโคกโคสสังคมสังเคราะห์ ปี 2012 - ทำอาชีพเกษตรกร เจ้าของ Tayat Farm