ผู้ร่วมงานของเรา

 

สิ่งที่เราต้องการ ดังนี้

1. ผู้ที่ทำการค้าส่งออก พืช และผลไม้ ไทย

2. โรงงานผลิต ที่ต้องการวัตถุดิบจำนวนมาก

3. ผู้ที่ต้องการร่วมทุน หรือผู้ที่มองเห็นหนทางในอนาคตเหมือนเราเห็น ต้องการเติบโตในด้านการส่งออกสินค้าเกษตร

About the Author

ชื่อโกศล สืบทายาท ปี 2000-2004 ทำงานบริษัท CMP Communication บริษัทซับคอนเทคของ Telecom Asia ปี 2005-2006 ไปศึกษาดูงานประเทศ New Zealand และเรียนภาษาอังกฤษ ปี 2007-2011 ทำงานมูลนิธิโคกโคสสังคมสังเคราะห์ ปี 2012 - ทำอาชีพเกษตรกร เจ้าของ Tayat Farm