ปลูกกระชายดำปี 58

ลูกค้าที่ต้องการสั่งซื้อกระชายดำ สั่งได้ดังนี้

ไร่ทายาท 089-695-1800 Email: saktayat@gmail.com

ID LINE: tayatfarm

กระชายดำหัวสด 100 บาท (ยังไม่รวมขนส่ง)

กระชายดำอบแห้ง 450 บาท (ราคานี้รวมขนส่ง EMS)

อ่านเอาความรู้กันหน่อย สำหรับกระชายดำ

หัวพันธ์กระชายดำ: การหาหัวพันธุ์กระชายดำควรหาตั้งแต่เดือนมกรา จนถึงมีนาคม เก็บไว้ในที่แห้ง อุณภูมิห้องตามปกติ หัวพันธุ์ที่ดีไม่ความมีเชื่อรา เชื่อโรง เช่น โรงรากเน่า

หัวพันธุ์สวยปราศจากโรค

หัวพันธุ์สวยปราศจากโรค

เวลาปลูก: กระชายดำเป็นพืชหัวที่อยู่ในดิน ในตระกูลเดียวกับขิง หรือข่า การปลูกกระชายดำที่เหมาะสมคือ เดือนเมษายน และต้นพฤษภาคม ของทุกปี เราต้องเตรียมดิน และเตรียมแปลงปลูกให้พร้อม หลังจากมีฝนตกแล้วก็สามารถทำการปลูกได้เลย

Jpeg

เตรียมหัวพันธุ์

 

การปลูก: นำหัวพันธุ์ที่เตรียมไว้มาตัดเป็นหัวเล็กๆ หรือเรียกว่าแยกหน่อก็ได้ เตรียมร่องแปลงปลูกดังในรูป

Jpeg

ความห่างระหว่างแถว 30 เซ็นติเมตร

Jpeg

ความห่างระหว่างต้น 10 เซ็นติเมตร

Jpeg

ใช้ขี่ไก่เป็นปุ๋ยรองพื้น

 

การเก็บเกี่ยว: ไร่ทายาทจะเก็บเกี่ยวกระชายดำในเดือนธันวา มกรา ของทุกปี

ผลผลิตที่มีในไร่ทายาท: กระชายดำสด และกระชายดำอบแห้ง

กระชายดำอบแห้ง (ตากแห้ง) 600 กิโล 12ถุงๆ ละ 50 กิโล

กระชายดำอบแห้ง (ตากแห้ง) 600 กิโล 12ถุงๆ ละ 50 กิโล

กระชายดำสดพร้อมนนำไปล้าง

กระชายดำสดพร้อมนนำไปล้าง

About Tayatfarm

ชื่อโกศล สืบทายาท ปี 2000-2004 ทำงานบริษัท CMP Communication บริษัทซับคอนเทคของ Telecom Asia ปี 2005-2006 ไปศึกษาดูงานประเทศ New Zealand และเรียนภาษาอังกฤษ ปี 2007-2011 ทำงานมูลนิธิโคกโคสสังคมสังเคราะห์ ปี 2012 - ทำอาชีพเกษตรกร เจ้าของ Tayat Farm