ขิงอ่อนสวยปี 2560

การรอคอยขิงอ่อนดีๆ สวยๆ ก็มาถึง

ตั้งแต่เดือนกรกฏาจนถึงเดือนกันยาขิงอ่อนสวยๆ ก็จะเริ่มออกสู่ตลาด เส็นทางของขิงก็จะไป 3 เส้นทางโดยประมาณ

  1. ขิงเข้าโรงงานดอง คือขิงที่ส่งเข้าไปโรงงานเพื่อดอง
  2. ขิงตลาด คือขิงที่ส่งขายในตลาดบ้านเรา เช่นตลาดไท ศรีเมือง สี่มุมเมือง หรือจะเป็นส่งออกไปมาเลเซีย
  3. ขิงแก่ คือปล่อยให้ขิงมีอายุมากขึ้น จนไปเป็นขิงแก่

สำหรับผู้ที่สนใจขิงติดต่อไร่ทายาทได้เลย 089-695-1800

27268

27269

27270

About Tayatfarm

ชื่อโกศล สืบทายาท ปี 2000-2004 ทำงานบริษัท CMP Communication บริษัทซับคอนเทคของ Telecom Asia ปี 2005-2006 ไปศึกษาดูงานประเทศ New Zealand และเรียนภาษาอังกฤษ ปี 2007-2011 ทำงานมูลนิธิโคกโคสสังคมสังเคราะห์ ปี 2012 - ทำอาชีพเกษตรกร เจ้าของ Tayat Farm