การปลูกข้าวเหนียวดำพันธุ์ “ลืมผัว”

ข้าวเหนียวดำ ลืมผัว

ข้าวเหนียวดำ ลืมผัว

สวัสดีเพื่อนๆ ชาวเกษตรกรทุกคน ถ้าจะให้พูดถึงข้าวเหนียวดำหลายคนคงยังไม่รู้ แต่หลายคนคงจะได้อ่านบทความทางวิชาการเกี่ยวกับข้าวเหนียวดำพันธุ์ลืมผัวบ้างแล้ว เพราะช่วง 3 ปีมานี้ข้าวพันธุ์นีดัง และเป็นที่แพร่หลายมากขึ้น ดังนั้นส่วนตัวผมเองก็ไม่อยากเขียนอะไรที่เป็นวิชาการ แต่วันนี้จะเป็นอะไรที่เป็นแนวปฎิบัติที่เพื่อนๆ สามารถนำไปใช้ได้เลย ก่อนอื่นต้องมาทำความเข้าใจนิดหน่อยก่อนเกี่ยวกับข้าวเหนียวดำนี้ ตามที่ทราบกันอยู่แล้วว่า เป็นข้าวไร่ ที่ปลูกบนดอย ที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 400 เมตรขึ้นไปถึงจะเหมาะสมและทำให้ได้ปริมาณการผลิตมาก ถ้าปลูกในพื่นที่ราบหรือในนาแล้วจะได้ผลผลิตต่ำ ถ้าเพื่อนๆ ที่สนใจปลูกก็ต้องเลือกสถานที่กันบ้าง ขั้นตอนการปลูกก็มีดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมดิน ปกติจะเลือกแปลงปลูกที่ราดชันบ้างแต่ไม่มาก เพราะข้าวพันธุ์นี้ไม่ชอบน้ำมาก และข้าวเหนียวดำจะชอบพื่นดินที่ไม่แข็งและไม่อ่อนกินไป เมื่อเลือกสถานที่ได้แล้วก็ทำการถางหญ้า หลายคนอาจจะใช้วีธีการไถ่กลบ หรือเผาก็แล้วแต่ การเตรียมดินนี้จะทำในช่วงของปลายเดือนพฤษภาคม อยู่ในช่วงของปลายร้อน ต้นฝน

ขั้นตอนที่ 2 การปลูก เพื่อนๆ เกษตรกรควรจะเริ่มปลูกต้นเดือนมิถุนายน ข้อสังเกและควรจำคือจะต้องปลูกหลังจากฝนตกแล้วหนึ่งวัน หรือมันใจได้ว่าเมื่อปลูกแล้วฝนจะตกเพื่อกลบหลุมที่ปลูกนั้นเอง และน้ำจะเป็นตัวให้ความชื่นให้กับเมล็ด ส่วนของเมล็ดนั้นควรคลุกกับยาที่ช่วยให้แมลงออกไปใกลๆ ได้ก็ดี หรือบางครั้งอาจจะคลุกกับปุ๋ยสูตร 21-0-0 หรือ 15-15-15 ก็ได้ ส่วนในเรื่องของการปลูกนั้นจะใช้หลักไม่ปลายแหลกเจาะดินเป็นหลุมเล็ก เป็นแถวก็ได้ ควรให้ห่างกันประมาณ 15 เซ็นติเมตร แล้วทำการหยอดเมล็ดข้าวเปลือกลงไปในหลุมไม่ต้องกลบดินก็ได้

*** การเลือกเมล็ดพันธุ์ควรเลือกเมล็ดที่เต็มๆที่ สวย ส่วนมากผมจะเลือกในตอนเกี่ยวข้าวแล้วจะแยกต่างหาก ตีดัวยมือไม่ใช้เครื่องเพราะป้องกันกันปนขอเมล็ดข้าวพันธุ์อื่นที่มากับเครื่องตีข้าว ถ้าซื้อเมล็ดข้าวจะไร่ทายาทจะได้ของดีแน่นอน

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนนี้เป็นขั้นการดูแลรักษา ข้าวเหนียวดำพันธุ์ลืมผัวนี้จะต้องการน้ำจากธรรมชาติ คือฝน แต่เรื่องที่น่าห่วงอาจจะเป็นเรื่องของหญ้าหรือวัชพืชที่จะตามมาหลังการปลูกไปแล้ว สำหรับที่ไร่จะใช้แรงงานคนเป็นส่วนมากในการถอนวัชพืชเหล่านี้ ในขั้นตอนนี้จะทำในช่วงปลายเดือนมิถุนายา และต้นกรกฎาคม ส่วนการใส่ปุ๋ยก็จะเป็นสูตร 46-0-0 ก็ได้จะใส่ในช่วงต้นเดือนสิงหาคม

ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนของการเก็บเกี่ยว ในการเก็บเกี่ยวนั้นจะอยู่ในเดือนตุลาคมประมาณกลางๆ เดือน หรือว่าเพื่อนๆ จะสังเกตได้จากรวงข้าวเมล็ดข้าวเริ่มเปลี่ยนจากสีดำเข็ม เป็นสีทอง เป็นสัญญานบอกได้ว่าการเก็บเกี่ยวถึงแล้ว เมื่อเกี่ยวก็แล้วแต่วิธ๊ที่ถนัดกัน ส่วนผมจะเกี่ยวเป็นมัดๆ แล้วทำการตากแดดไว้ประมาณ 3 วันก็จะทำการเก็บไปเข้าเครื่องตีข้าว ก็จะได้ข้าวเปลือกแล้ว

รวงข้าวเหนียวดำ ที่กำลังจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือเพื่อจะรอการเก็บเกี่ยว

ขั้นตอนการปลูกก็ไม่ยากนะ ลองทำตามขั้นตอนที่ผมได้ให้นี้ ถ้ามีข้อสังสัยประการใดก็สามารถโทรมาคุยกันได้ ยินดีให้คำปรึกษาให้กับเพื่อนๆ เกษตรกรทุกคน ปรึกษาดีกว่าที่ท่านจะลองผิดลองถูก

About Tayatfarm

ชื่อโกศล สืบทายาท ปี 2000-2004 ทำงานบริษัท CMP Communication บริษัทซับคอนเทคของ Telecom Asia ปี 2005-2006 ไปศึกษาดูงานประเทศ New Zealand และเรียนภาษาอังกฤษ ปี 2007-2011 ทำงานมูลนิธิโคกโคสสังคมสังเคราะห์ ปี 2012 - ทำอาชีพเกษตรกร เจ้าของ Tayat Farm