กระชายดำ วิทยานิพนธ์เกียรติยศ

คุณสมบัติทางเคมีและเภสัชกรรมของสารบริสุท­ธิ์จากเหง้ากระชายดำ รางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน

กระชายดำตากแห้ง

กระชายดำตากแห้ง

About Tayatfarm

ชื่อโกศล สืบทายาท ปี 2000-2004 ทำงานบริษัท CMP Communication บริษัทซับคอนเทคของ Telecom Asia ปี 2005-2006 ไปศึกษาดูงานประเทศ New Zealand และเรียนภาษาอังกฤษ ปี 2007-2011 ทำงานมูลนิธิโคกโคสสังคมสังเคราะห์ ปี 2012 - ทำอาชีพเกษตรกร เจ้าของ Tayat Farm